Cố HC2 Nguyễn Hùng
Quebec - CanadaGia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Nguyễn Hùng đã trở về biển cả ngày 01 tháng 01 năm 2014 tại Florida, Hoa Kỳ.
   Slide show tưởng niệm Cố HC2 Nguyễn Hùng ( Thực hiện: LVLong )
20 chia buồn Nhạc Mẩu bạn Nguyễn Hùng vừa tạ thế tại Philadelphia, USA.
20 chia buồn Thân Mẫu bạn Nguyễn Hùng vừa tạ thế tại San Francisco, California.
20 chúc mừng Lể Thành Hôn Thứ Nam của Anh Chị NHùng ở Canada.
Tiệc Cưới Trưởng Nử Anh Chị NHùng ở Quebec, Canada.
Ngày 4 tháng 9 năm 1999 vừa qua, Anh Chị NHùng đã cử hành Lể Vu Quy cho Trưởng Nử là cháu Nguyễn Tố Như. Tất cả HCII ở Montreal đều có mặt đễ chia vui với Anh Chị Hùng, chỉ trừ có bạn TÐQuí không đến được. Anh Chị Hùng cho biết vì quá bận công việc nên thông báo hơi chậm trễ đến các bạn 20. Và Anh Chị Hùng cũng rất hân hạnh được đón tiếp các bạn 20 vào tháng 6 năm tới, nhân dịp cưới vợ cho cậu quý tử.
Qua ngày hôm sau, có bạn NÐTiến và gia đình lên chơi với một số 21 như Cường(Boston), Thắng(PA) va Thơ(Montreal). Một cuộc họp thật vui vẽ đã diễn ra tại nhà hàng Hương Quê ở Montreal.