Nguyễn Hữu Thiện
California - USA
Điện thư: tnguyen_2001@yahoo.com
HQCX

20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 11 tháng 05 năm 2019 tại tư gia HC2 NHBích.

Hình ảnh: TDTín
Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Thân Mẫu bạn Nguyên Hữu Thiện vừa tạ thế tại Viêt Nam ngày 26 tháng 04 năm 2019.
20 Nam Cali. chung vui mừng ngày về hưu HC2 Nguyễn H. Thiện chiều thứ sáu 29 tháng 12 năm 2017 tại Star Fish Restaurant, Fountain Valley, CA.

Hình ảnh: LVLong
Hình ảnh: TDTín
Bravo Nguyễn Hữu Thiện retired!
Fri 12/29/17
Chúc mừng cụ Thiện nhà ta
Hôm nay chính thức tà tà “retire “
Người trông thanh nhã đẹp trai
Sồn sồn 7 bó ít ai sánh bằng
Làm quan cơ khí rất hăng
HQCX cứ thăng chức hoài
Các cô thư ký choai choai
Xum xoe hầu hạ “boss “ oai quá trời !
Đến khi đất nước tả tơi
Lênh đênh sóng nước thả trôi nghiệp nhà
Thiện ta đến xứ Cà Na
Chăm lo đèn sách tối đa làm giàu
Thật là một gã sắc sâu
Sáng chiều chơi Stock lâu lâu bạn bè
Tóc tai chải chuốt thật phê
Retire nhưng lão chẳng chê việc gì...
Chúc cho đẹp lão phương phi
Thong dong tự tại đứng đi gồ ghề
Vui cùng con cháu lục thê
Bách niên giai lão đề huề từ đây!!!

HC2 Nam Cali chúc mừng!
NTTanh
122917
Buổi MNGN tháng 8/2017 được tổ chức tại tư gia HC2 NHThiện, do bốn đầu bếp NHThiện, NHBích, LQBảo,NTCẩn khoản đãi.

Hình ảnh: TDTín
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẩu HC2 Nguyễn H. Thiện vừa tạ thế ngày 03 tháng 11 năm 2016 tại Fountain Valley, California.
20 Nam Cali họp mặt mừng Thất Thập "70" và Sinh Nhật tháng 10 các HC2 và PN tại tư gia HC2 NHThiện từ 5:00 giờ chiều thứ bảy 29/10/2016.
Sinh nhật vào tháng 10 ( HKChiến, NTHùng, NVVũ, LVLong và các chị CVThành, chị NVĐệ, chị PNLong, chị NTTánh ).
Thất thập 70 trong năm 2016 ( PNLong, HVLượm, NHThiện và NVVũ ).
Đặc biệt hân hoan đón mừng các HC2 San Jose nhập vùng: LVChâu, NMHiếu và NVVang.
   Hình ảnh: LVLong
   Slide show: LVLong
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Nguyễn H. Thiện vừa tạ thế ngày 08 tháng 11 năm 2015 tại Sài Gòn, VN.
...........( Hình ảnh: BTHải & TMHà )
20 chung vui cùng Anh Chị NHThiện nhân dịp Lể Vu Quy Trưởng Nữ ngày 09 tháng 04 năm 2007 tại Hawaii.
Lể Vu Quy Thứ Nử anh chị Nguyễn Hữu Thiện vào ngày 15 tháng 05 năm 2004 tại Fountain Valley, California.