Nguyễn Hữu Nam
California - USA
Điện thư: namnguyen95122@gmail.com
BTL/LLTT212 BìnhThủy, GĐ63TT, HQ330, Phòng TQT BTL/HQ, HĐ3ZP ( HQ702 )

Gia đình ĐNHC Phân Ưu Em gái HC2 Nguyễn Hữu Nam vừa tạ thế ngày 11 tháng 05 năm 2018 tại Stanford Hospital, California.
20 Úc Châu gặp gở HC2 Nguyễn H. Nam đến từ Hoa Kỳ tháng 12 năm 2016 và TMLộc thăm bạn LATuấn.
   Hình ảnh: NHNam và TMLộc
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Nguyễn Hữu Nam vừa quy tiên tại Việt Nam.