Nguyễn Hữu Nam
California - USA
Điện thư: namdanvu87@yahoo.com OR nhng47@yahoo.com


Gia đình ĐNHC Phân Ưu Em gái HC2 Nguyễn Hữu Nam vừa tạ thế ngày 11 tháng 05 năm 2018 tại Stanford Hospital, California.
Hình ảnh tang lể: NHNam
20 Úc Châu gặp gở HC2 Nguyễn H. Nam đến từ Hoa Kỳ tháng 12 năm 2016 và TMLộc thăm bạn LATuấn.
   Hình ảnh: NHNam và TMLộc
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Nguyễn Hữu Nam vừa quy tiên tại Việt Nam.