Nguyễn Ðình Tiến
Florida - USA
Điện thư: tdnhq1vnn@aol.com
CCHQ/ĐN/PTHC, ZĐ14, ZĐ11, HQ1

20 Đông Nam Hoa Kỳ gặp gở nhân dịp Memorial Day 2021 tại tư gia HC2 PĐPhong.


HC2 PCHoàng thăm gặp gở 20 ở Florida tháng 02 năm 2020.

20 Bắc Cali. gặp gở 3 HC2 MTĐắc, ĐCChí và NĐTiến đến thăm Thung Lủng Hoa Vàng chiều ngày 14 tháng 08 năm 2011.
...........( Hình ảnh: LVChâu )
Gia đình ĐNHC chia buồn chị dâu HC2 Nguyễn Đình Tiến vừa mãn phần ngày tại Pennsylvania.