Nguyễn Ðình Tiến
Florida - USA
Điện thư: tdnhq1vnn@aol.com

20 Bắc Cali. gặp gở 3 HC2 MTĐắc, ĐCChí và NĐTiến đến thăm Thung Lủng Hoa Vàng chiều ngày 14 tháng 08 năm 2011.
...........( Hình ảnh: LVChâu )
Gia đình ĐNHC chia buồn chị dâu HC2 Nguyễn Đình Tiến vừa mãn phần ngày tại Pennsylvania.