Cố HC2 Nguyễn Đức Thảo

Từ trần tại Việt Nam vì bịnh hoạn sau những năm dài bị giam cầm, quản thúc.