Cố HC2 Nguyễn Chánh Tâm
Melbourne - Australia
Điện thư: chanhtamnguyen@yahoo.com.au
HĐ5ZPTrang Phân Ưu

Trang Cáo Phó20 Bắc Cali. gặp gở AC Nguyễn C. Tâm đến từ Uc Châu ngày 28 tháng 05 năm 2017 tại Grand Century, San Jose.
   Hình ảnh: LVChâu
Chỉ còn vài ngày nữa là tôi phải rời tiểu bang Victoria để về lại New South Wales, may thay đã bắt liên lạc được với Nguyễn Chánh Tâm và hai khứa lão đã hẹn gặp nhau ở Springvale (cách chỗ tôi ở kkoảng 75km, cách nhà NCT khoảng 50km) để nhẩm xà, uổng cà phê. Tâm sau mấy năm học Đông Y, đang hành nghề châm cứu ở Melbourne (part time).
...........( Hình ảnh và tường trình: CPYên )