Ngô Bá Nhẫn
California - USA
Điện thư: nhannga03@yahoo.com

Nam CALI tổ chức MNGN nhân dịp bạn Ngô Bá Nhẫn nhập vùng ngày 11 tháng 11 năm 2017.

Hình ảnh: TDTín
20 Nam Cali. MNGN nhân dịp Sinh Nhật PN HC2 Ngô B. Nhẫn trưa ngày 15 tháng 12 năm 2013 tại Nhà hàng Ánh Hồng.
   Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. gặp gở HC2 Ngô B. Nhẩn ngày 15 tháng 04 năm 2012 tại nhà hàng Ánh Hồng.
   Hình ảnh: VĐThiệu
   Hình ảnh: LVLong
18, 19 và 20 họp mặt tại VN tháng 04 năm 2007.

Gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp thương tiếc chia buồn Hiền Thê HC2 Ngô Bá Nhẫn vừa tạ thế ngày 28 tháng 01 năm 2007 tại Sài Gòn, Việt Nam.

20 chia buồn Thân Phụ bạn Ngô B. Nhẫn vừa mản phần ở Fountain Valley, California.