Cố HC2 Nguyễn Anh Dũng
Kentucky - USA
HĐ1ZP (HQ719)Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Thân mẫu Cố HC2 Nguyễn Anh Dũng vừa tạ thế ngày 31 tháng 03 năm 2020 tại Bowling Green, Kentucky.

Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Nguyễn Anh Dũng đã trở về biển cả ngày 28 tháng 02 năm 2016 tại Kentucky, Hoa Kỳ.
   Hình ảnh Tang lể: Kathy Nguyễn
   Slide show Tang lể: LVThạnh
   Tường trình Tang lể: DTTùng
   Slide show Trở về biển cả: LVThạnh
...........( Thực hiện: LVThạnh )

Vĩnh biệt HC2 Nguyễn Anh Dũng
Sống anh hùng thác oai hùng
Ra đi lặng lẽ hành tung tuyệt vời
Nguyễn Anh Dũng đã ra khơi
20 đưa tiễn một trời tiếc thương!
Chia tay vĩnh biệt đoạn trường
Ngày nao bè bạn lên đường tùng chinh
Bút nghiên non nước gập ghềnh
Con tàu lướt sóng cỡi lên giặc thù
Bây giờ một thoáng thiên thu
Trùng dương thoát đã mịt mù phủ sương
Kiếm cung đã tỏ con đường
Tang bồng nợ đã hết vương vấn rồi
Hãy bay xa đến chân trời
Hải hành về với biển khơi nghìn trùng
Bình an nơi cõi Vô cùng
20 thắp ngọn nến chung tiễn chào!

022916
NTTánh

Lễ Vu Quy Trưởng Nữ vào ngày 22 tháng 09 năm 2001 tại Bowling Green, Kentucky.