Mai Tất Ðắc
California - USA
Điện thư: maitatdac@yahoo.com

20 Nam Cali. MNGN ngày 07 tháng 09 năm 2019 tại Diamond Seafood Palace.

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: LVLong
Chúc mừng cháu Mai được thăng cấp Đại Tá Quân Y Hoa Kỳ

20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 23 tháng 11 năm 2013 tại tư gia HC2 Mai T. Đắc.
   Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. tham dự buổi hội ngộ do Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh GIA LONG Nam California tổ chức tại nhà hàng Mon Amour ngày 03 tháng 11 năm 2013
   Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. tham dự Gia Long Hội Ngộ Hè 2012 chiều ngày 12 tháng 08 năm 2012 tại Nam California.
   Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. họp mặt ngày 11 tháng 02 năm 2012 tại tư gia HC2 MTĐắc.
20 Bắc Cali. gặp gở 3 HC2 MTĐắc, ĐCChí và NĐTiến đến thăm Thung Lủng Hoa Vàng chiều ngày 14 tháng 08 năm 2011.
...........( Hình ảnh: LVChâu )
HC2 Mai T. Đắc gặp gở 20 ở Seattle. ...........( Hình ảnh: NPKhanh )
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Mai T. Đắc vừa tạ thế ngày 28 tháng 11 năm 2010 tại Sài Gòn, VN.
Gia đình ĐNHC chung vui cùng Anh Chị Mai Tất Đắc nhân dịp Lễ Thành Hôn của Thứ Nam ngày 12 tháng 09 năm 2009 tại California.
   Hình ảnh: NHBích
   Hình ảnh: TDTín
20 Nam Cali. gặp gở nhân dịp khai trương phòng mạch Nha Khoa của cháu Mai Tất Vủ, thứ nam Anh Chị MTÐắc và tiệc cưới thứ nử Anh Chị NTTánh vào chiều thứ Bảy, 29 tháng 11 năm 2003.