Mai Tất Ðắc
California - USA
Điện thư: maitatdac@yahoo.com
BTL/LLTU 214, CCYTTV Đà Nẵng, HQ801

20 Nam Cali. MNGN ngày 07 tháng 09 năm 2019 tại Diamond Seafood Palace.

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: LVLong
Chúc mừng cháu Mai được thăng cấp Đại Tá Quân Y Hoa Kỳ

20 Bắc Cali. gặp gở 3 HC2 MTĐắc, ĐCChí và NĐTiến đến thăm Thung Lủng Hoa Vàng chiều ngày 14 tháng 08 năm 2011.
...........( Hình ảnh: LVChâu )
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Mai T. Đắc vừa tạ thế ngày 28 tháng 11 năm 2010 tại Sài Gòn, VN.
20 Nam Cali. gặp gở nhân dịp khai trương phòng mạch Nha Khoa của cháu Mai Tất Vủ, thứ nam Anh Chị MTÐắc và tiệc cưới thứ nử Anh Chị NTTánh vào chiều thứ Bảy, 29 tháng 11 năm 2003.