Mai Kim Phụng
California - USA
Điện thư: phungmai20@gmail.com
HĐ5ZP NămCăn, LLTB, HQ800

20 Bắc Cali gặp gở AC CVThành và HC2 MKPhụng chiều ngày 31 tháng 07 năm 2021 tại Nhà hàng Ánh Hồng, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu

20 Nam Cali. MNGN ngày 29 tháng 06 năm 2019.

Hình ảnh: TDTín
20 Nam Cali. MNGN ngày 28 tháng 09 năm 2018 tại Nam California.

Hình ảnh: TDTín
HC2 Mai K. Phụng và Phạm Đ. Lương gặp gở 20 ở VN.
...........( Hình ảnh: MKPhụng & PĐLương )
HC2 Mai K. Phụng gặp gở 20 ở VN.
...........( Hình ảnh: Tiếng (k21); Tường trình: MKPhụng )