Mai Kim Phụng
California - USA
Điện thư: phungmai20@gmail.com
HĐ5ZP NămCăn, LLTB, HQ800

20 Nam Cali. MNGN ngày 29 tháng 06 năm 2019.

Hình ảnh: TDTín
20 Nam Cali. MNGN ngày 28 tháng 09 năm 2018 tại Nam California.

Hình ảnh: TDTín
HC2 Mai K. Phụng và Phạm Đ. Lương gặp gở 20 ở VN.
...........( Hình ảnh: MKPhụng & PĐLương )
HC2 Mai K. Phụng gặp gở 20 ở VN.
...........( Hình ảnh: Tiếng (k21); Tường trình: MKPhụng )