Lê Văn Trừ
Australia
Điện thư: levantru@ymail.com

Nhân dịp HC2 Lê văn Trừ và phu nhân qua Anh quốc thăm con vào đầu tháng 8, các HC2 vùng Sydney, Australia tổ chức buổi tiệc tiễn đưa tại nhà hàng ngày 24 tháng 07 năm 2011. Sau đó anh em về nhà HC2 Đặng ngọc Khảm để bàn thảo về chương trình họp mặt HC2 Úc châu kỳ 2 vào tháng 1 năm 2012.
...........( Hình ảnh: CPYên )