Cố HC2 Lương Văn Năng
Montreal - CanadaGia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Lương Văn Năng vừa trở về với biển cả ngày 02 tháng 02 năm 2017 tại Montréal, Canada.
HC2 Lưu A. Huê đã thay mặt BĐH/HAH/ĐNHC đến thăm HC2 LVNăng và đã trao tiền tương trợ của HAH/ĐNHC đến bạn Năng. Bạn Năng vẫn còn đang chữa bịnh, tuy nhiên sức khõe có vẽ khả quan. Bạn Năng gởi lời cám ơn đến HAH/ĐNHC và tất cả các bạn HC2 đã điện thoại, điện thư thăm hỏi và tương trợ cho bạn Năng trong lúc khó khăn nầy.
...........( Hình ảnh & Tường trình: LAHuê )