Lê Văn Lai
Norway
Điện thư: lai.hq609@gmail.com
HQ609

07/2022 - Du ngoạn Lahaina - Honolulu

07/2022 - Du ngoạn Waimanalo Beach + Kailua Beach + AOKI Restaurant

07/2022 - Du ngoạn Kailua Kona Airport - Go Home

07/2022 - Đức Mẹ Long Beach + Sweaming+Dinner + Las Vegas

20 Nam Cali. tiển biệt AC Lê V. Lai ngày 18 tháng 05 năm 2017 tại tư gia HC2 CVThành.
   Hình ảnh: TDTín

HC2 Lê V. Lai được Đức giám mục Địa phận Oslo về Stavanger truyền chức Phó tế. ngày Chúa nhật, 17 tháng 08 năm 2014.

Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Thứ Nử HC2 Lê Văn Lai ngày 24 tháng 08 năm 2013 tại Na Uy.