Cố HC2 Lê Văn Hậu

Từ trần tại Việt Nam vì bịnh hoạn sau những năm dài bị giam cầm, quản thúc sau 30 tháng 04 năm 1975.