Cố HC2 Lê Trọng Lực
Texas - USA
BTL/HQ PhòngCV
* Học KS Công Nghệ tại TCĐKT PhúThọ
Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Lê Trong Lực đã trở về biển cả ngày 06 tháng 02 năm 2019 tại Dallas, Texas.

Cáo Phó
Trang Phân Ưu
Trang Tribute Wall
Hình ảnh Tang Lễ : LVThạnh & NXDục
Slide show Tang Lễ : LVThạnh
Trải tro

Gia đình ĐNHC chung vui Lễ Thành Hôn Trưởng Nam HC2 Lê Trọng Lực tại Dallas, Texas.

20 gặp gở HC2 Lê T. Lực tại Dallas ngày 08 tháng 02 năm 2009 nhân dịp dự tiệc cưới Trưởng Nam HC2 NVLong.
Cuối tuần trước, nhân dịp đến Oklahoma City đễ dự tiệc cưới con trai anh chị Nguyễn V.Long, chúng tôi cũng đã ghé qua Dallas và đến thăm HC2 Lê Trọng Lực. Bạn Lực hiện nay đã nghỉ làm vì tình trạng sức khoẽ không được khả quan do căn bệnh giống như phong thấp mản tính.Trong buổi gặp gở này, bạn Lực đã rất vui vẻ và nhắc lại nhiều kỷ niệm cũng như bạn bè trong khóa chúng ta. Xin chia xẽ một vài hình ảnh đến các bạn.

........... ( Tường trình: CVThành; Hình ảnh: NXDục )