Lê Quang Trinh
Virginia - USA
Điện thư: leqtrinh2008@yahoo.com
LLĐN Tuần Thám 212.4, HĐ3ZP
* Thực tập ĐTHĐ - USN Camden AOE2
* Tàu trưởng tàu Tám Xìn đi từ Mỹ Tho đến Mã Lai, Indonesia, Singapore.

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Thân phụ HC2 Lê Quang Trinh vừa tạ thế ngày 15 tháng 03 năm 2020 tại Sterling, Virginia .
HC2 Lê Quang Trinh gặp gở HC2 ở Canada.