Cố HC2 Lâm Quốc Hùng và Bùi Trịnh Tường đã bỏ mình trên biển cả trong chuyến vượt biên tại cửa Đại cùng với Thiên Xứng 2 Cao Xuân Vũ.