Lê Quang Chung
Vaureal - France

Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc báo tin Cố HC2 Lê Quang Chung đã trở về biển cả ngày 01 tháng 08 năm 2015 tại Paris, Pháp Quốc.
...........( Hình ảnh: ĐHTrí )
20 chia buồn Bào Huynh HC2 Lê Q. Chung vừa tạ thế ngày 14 tháng 02 năm 2007 tại California.
20 Nam Cali. họp mặt đón tiếp HC2 LQChung và bàn giao Tân Thủ Quỹ.