Lê Như Hải
California - USA
Điện thư: lehainhu47@yahoo.com
HĐ2ZP (HQ717, PCF3868), CCHQ/QuyNhơn, HQ602

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Bào Đệ HC2 Lê Như Hải vừa tạ thế ngày 11 tháng 09 năm 2018 tại Sàigòn, VN.


20 Bắc Cali họp mặt Tất Niên 2016 trưa ngày 31 tháng 12 năm 2016 tại Nhà hàng Botown, San Jose.
   Hình ảnh: LVChâu & LNHải
20 Bắc Cali. gặp gở nhân dịp Memorial Day ngày 28 tháng 05 năm 2012 tại nhà hàng Chez Christina ở Milpitas.
...........( Hình ảnh: HVTài )