Lưu Đức Huyến
Texas - USA
Điện thư: luudhuyen@yahoo.com

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Lưu Đ. Huyến vừa mãn phần ngày 30 tháng 10 năm 2011 tại Texas.
Gia đình ĐNHC chung vui cùng Anh Chị Lưu Đ. Huyến nhân dịp Lễ Vu Quy cho Thứ Nữ ngày 06 tháng 12 năm 2008 tại Houston, Texas.
HC2 Lưu Đức Huyến đắc cử Hội Trưởng Hội Hải Quân vùng Houston.
Buổi Đại Hội HQ tại Houston, Texas, và vùng phụ cận đã được tổ chức tại hội quán Party Hall ngày 14 tháng 1 năm 2007 vừa qua với gần 100 chiến hữu và gia đình tham dự. Với tuyệt đại đa số (gần100%) phiếu đã dồn để bầu cho HQ Lưu Đức Huyến làm Hội trưởng Hội HQ tại Houston. Ngoại trừ 4 vị chủ toạ đoàn không được bỏ phiếu và một phiếu trắng. Đây có lẽ là lần đầu tiên tại xứ tự do, và tại vùng Houston, Texas, đã có một sự tín nhiệm đông đảo của tuyệt đại đa số các chiến hữu HQ đã tín nhiệm, tin tưởng, và bầu cho một người, chiến hữu Lưu Đức Huyến. Với sự tín nhiệm đông đảo của các anh em Hải Quân vùng Houston như thế, Tổng Hội tin chắc là HQ Lưu Đức Huyến sẽ gây được sự hưng chấn đến tập thể anh chị em Hải Quân ở vùng này. Xin cầu chúc Tân Hội Trưởng Hội Hải Quân vùng Houston sẽ có đầy đủ nghị lực và thời gian để lèo lái con tàu trong nhiệm kỳ sắp đến.

20 chia buồn Thân Phụ bạn Lưu Đ. Huyến vừa tạ thế tại Houston, Texas.
3 cháu ngoại được 16 tháng.

20 chúc mừng anh chị LĐHuyến vừa có thêm 3 cháu ngoại.
     Sidney Lưu Nguyễn , 6lbs 10 ounces, sinh lúc 8:22AM, 11/22/2005, ái nữ của cháu Lưu Trịnh Michelle.
     Megan Lưu Berry, 6lbs 3 ounces, sinh lúc 10:55 AM, 11/22/2005.
     Ashley Lưu Berry, 6lbs 2 ounces, sinh lúc 10:55:30 AM, 11/22/2005.
     Hai cháu Megan và Ashley là ái nữ sinh đôi của cháu Lưu Trịnh Linda.

20 chúc mừng anh chị LĐHuyến vừa có 3 cháu ngoại cùng lúc ( sanh 3 ).

20 gặp gở tại San Jose.

HC2 LÐHuyến đã có dịp gặp gở gia đình ÐNHC ở Thung Lủng Hoa Vàng vào chiều Chủ Nhật 07 tháng 10 năm 2001. Nhân dịp nầy, các HCII cũng đã thảo luận v/v có thể tổ chức ÐH2003 ở Thung Lủng Hoa Vàng. Trước khi chia tay, HCII LÐHuyến đã có dịp thử máy làm đẹp và HCII HVTài thử dụng cụ thể thao của tlv NNLuật.
Lể Vu Quy Ái Nữ Lưu Trịnh Linda ngày 02 tháng 12 năm 2000 tại Houston, Texas.

20 chung vui Lể Vu Quy cháu Lưu Trịnh Michelle, Ái Nử anh chị Lưu Đ. Huyến ngày 19 tháng 6 năm 1999.