Cố HC2 Lê Công Khai
California - USA
Điện thư: n/a
HQCXGia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Lê Công Khai đã trở về biển cả năm 2015 tại Nam California.

Thầm thì gởi Lê công Khai
Coi như hạt bụi lăn hoài hư vô
Hai năm nhiễu sóng vật vờ
Chia tay đồng đội đôi bờ tử sinh
Trùng dương sóng vỗ bập bềnh
Hai mươi khoá sổ đề tên bạn hiền
Ngày nào trình diện cấp trên
Số quân 67 đọc lên kiêu hùng
Bây giờ vĩnh viễn hành tung
Ra đi im lặng mịt mùng ngàn khơi
Chào bạn Khai đã một thời
Cùng nhau gian khổ sống đời liệt oanh !


NTTanh
121317