Lử Anh Tuấn
Australia
Điện thư: anhtuanlu@optusnet.com.au
HĐ3ZP (HQ702), DĐ33

Hình ảnh Lữ A. Tuấn

Gia đình ĐNHC chung vui cùng Anh Chị Lữ A. Tuấn nhân dịp Lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ ngày 26 tháng 09 năm 2009 tại Úc Châu.
...........( Hình ảnh: CPYên )
20 Úc Châu họp mặt mừng HC2 Lữ A. Tuấn về hưu.

20 Úc Châu họp mặt Tân Niên.

Một số HCII và gia đình đã có cơ hội gặp gở nhau trong dịp Tân Niên 2001 tại nhà hàng và vủ trường "Ðêm Màu Hồng" o Melbourne, Úc Châu. Ngoài gia đình bạn LATuấn đến từ miền Bắc Úc Châu, còn có các bạn: PNTiền, TKen, NVLong (Long già), NCTâm ( Tâm mad), LMSơn ( Professor). Nhân dịp nầy, 2 HCII LATuấn và PNTiền thay phiên nhau kể lại chuyến đi họp khóa kỷ niệm 30 năm ra khơi ở California, Hoa Kỳ và cho các bạn xem một số hình ảnh trong kỳ họp mặt. Các bạn HC2 ở Úc Châu tuy không có cơ hội tham dự họp mặt nhưng cũng rất hãnh diện cho sự thành công của buổi Reunion lịch sử nầy.