Hoàng Ngọc Khang
California - USA
Điện thư: victorhomemaxre@yahoo.com

20 Nam Cali. MNGN đầu tiên cho năm 2020 do các HC2: Đức, Thạnh, Tánh và Khang đảm trách tại Diamond Seafood Restaurant chiều Chủ Nhật 08 tháng 03 năm 2020.

Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 03 tháng 03 năm 2019.

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. MNGN ngày 28 tháng 09 năm 2018 tại Nam California.

Hình ảnh: TDTín