Cố HC2 Hồ Ngọc Diệp
Chabot - Canada
Điện thư: n/a20 Canada tham dự đám cưới Ái Nữ AC Hồ N. Diệp ngày 20 tháng 06 năm 2015 tại Montreal, Canada.
Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Hồ Ngọc Diệp đã trở về biển cả ngày 18 tháng 08 năm 2014 tại Montréal, Canada.

...........( Hình ảnh: LAHuê )