Hoàng Kim Công
Texas - USA
Điện thư: hoang.david@sbcglobal.net
HĐ4ZP AnThới

Kỷ Niệm 50th Anniversary Celebration
Đẹp trai, quan Hải, không ngoan
Trên đời cái tốt trời toàn cho Công
Lan xinh như đóa lan hồng
Cùng Công luyến ái vợ chồng nên duyên
Qua bao sóng gió truân chuyên
Con nay thành đạt muộn phiền trôi qua
Cháu con sung túc thuận hoà
Công Lan hạnh phúc tông gia rạng ngời

Thước Sơn thân chúc
Happy anniversary Công Lan

20 Dallas gặp gở HC2 HKCông giửa tháng 07 năm 2021 tại tư gia HC2 NVThước.


Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Hoàng Kim Công vừa tạ thế ngày 01 tháng 01 năm 2013 tại Texas, Hoa Kỳ.
Gia đình ĐNHC chung vui cùng Chị Hoàng Kim Công nhân dịp Lễ Vu Quy cho Thứ Nữ ngày 23 tháng 05 năm 2009 tại Houston, Texas.
0 c 2hung vui với Anh Chị Hoàng K. Công nhân dịp Lễ Tốt Nghiệp của Trưởng Nam vào ngày 24 tháng 05 năm 2003 tại Galveston, Texas.

  HKCông Kỷ niệm 50 năm thành hôn : you tube video : https://youtu.be/tUv0E36gBlY