Huỳnh Hữu Lành
North Carolina - USA
Điện thư: lanhhuynh@hotmail.com
BTL/LĐĐN/TB 211-2, GĐ22XP Nhà Bè, HQ605

20 chung vui với Anh Chị Huỳnh H. Lành nhân dịp Lễ Thành Hôn của Trưởng Nam vào cuối tháng 10 năm 2002 tại North Carolina.