Huỳnh Hữu Lành
North Carolina - USA
Điện thư: lanhhuynh@hotmail.com
BTL/LĐĐN/TB 211-2, GĐ22XP Nhà Bè, HQ605

20 chung vui với Anh Chị Huỳnh H. Lành nhân dịp Lễ Thành Hôn của Trưởng Nam vào cuối tháng 10 năm 2002 tại North Carolina.Kỷ Niệm ngày "Ask For Her Hand" của chàng Paul:1969