Cố HC2 Huỳnh Hữu Khương ra đi trong trận phục kích của VC tại Năm Căn.
Bạn mới thuyên chuyển về đơn vị Hải Đội 5 sau thời gian dài phục vụ tại Giang Đoàn 45 Ngăn Chận.
Bạn đã tình nguyện đi công tác trong khi chiến đĩnh của bạn đang sửa chữa tại căn cứ và với kinh nghiệm sẳn có bạn đã hiên ngang chống trả trận phục kích của VC tại gần cửa Gành Hào, cứu thoát toàn bộ thủy thủ đoàn. Bằng hành động anh dũng, bạn đã ra lệnh thuộc cấp lái thẳng chiến đĩnh đâm vào ngay giữa ổ phục kích và trực xạ vào kẻ thù, tiêu diệt ổ phục kích.
Do đó, tại Căn cứ Hải Quân Năm Căn có tên đường mang tên bạn