Cố HC2 Đổ Văn Loan
HC2 đầu tiên gục ngã trong cuộc chiến. Bạn đã nằm xuống khi tuổi đời vừa được 24 cùng lúc với NT Trần Thế Trang K13 khi tháp tùng phái đoàn thuộc vùng 4 sông ngòi đi thanh tra..