Ðinh Văn Chính
Pennsylvania - USA
Điện thư: chinhvdinh49@yahoo.com

20 chia buồn Hiền Tỷ HC2 Đinh Văn Chính vừa tạ thế ở Virginia.
20 chung vui cùng Anh Chị Ðinh V. Chính nhân dịp Lễ Thành Hôn của Trưởng Nam vào ngày 21 tháng 06 năm 2003 tại Philadelphia.

20 chia buồn Chị bạn ÐVChính từ trần ngày 26 tháng 07 năm 1999