Dương Thiệu Tùng
California - USA
Điện thư: ttduong805@yahoo.com
BCH/LĐĐN/Thủy Bộ 211.1, HQ228, TDYT/LongPhú
* Thực tập ĐTHĐ - USS Chevalier (DD 805)
* 1973: 4 tháng tu nghiệp Supply Officer tại Oakland Naval Supply Center


20 Đông Bắc Hoa Kỳ gặp gở HC2 Dương T. Tùng giửa tháng 07 năm 2019.

HN2018 tại Phở Ý, San Jose ngày 05 tháng 08 năm 2018.
Cháu Nội Đích Tôn của HC2 Dương T. Tùng ( 04/2018 ).

Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Thành Hôn Trưởng Nam HC2 Dương T. Tùng ngày 23 tháng 08 năm 2014 tại San Jose, California.
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Dương T. Tùng vừa tạ thế ngày 15 tháng 10 năm 2008 tại San Jose, California.
   Cảm tạ
Hình ảnh các HC2 DTTùng, ĐCChí, CVThành, và TXuân thăm viếng Reagan's Library tại Simi Valley , California ngày 5 tháng 7 năm 2008.
HC2 DTTùng và HVTài thăm viếng Nam Cali. cuối tháng 11 năm 2007.