Đoàn Hữu Trí
France
Điện thư: tridoan1943@gmail.com
HQ328

20 Canada gặp gở HC2 Đoàn H. Trí.
...........( Hình ảnh: LAHuê )
HC2 Đoàn Hữu Trí gặp gở 20 Bắc Cali. chiều ngày 02 tháng 08 năm 2009 tại Thung Lũng Hoa Vàng, San Jose.

...........( Hình ảnh: LVChâu )