Đặng Công Thành
Toronto - Canada
Điện thư: n/a


Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Đặng Công Thành đã trở về biển cả ngày 02 tháng 01 năm 2016 tại Toronto, Canada.

Vĩnh biệt bạn Đặng Công Thành
Tiễn bạn đi khập khễnh mưa sầu
Mây sùi sụt bay về đỉnh núi
Hàng dương trơ vơ gập mình xứ lạ
Này biển dâu thế cuộc thăng trầm
Bạn bỏ hết tự nhiên... về lòng biển Mẹ
Nghe phiêu hốt tâm hồn lữ thứ
Về đâu Đặng Công Thành bạn hỡi
Một thuở tung hoành ngàn năm vời vợi
Đời hải hồ ai biết chỗ dừng chân?
Nay sông Tần, mai biển Thái
Sớm Mỹ, chiều Âu
Hồn lang thang trôi dạt với con tàu
Dòng định mệnh lênh đênh vô bờ vô bến
Nghiêng tay chào chúc bạn viễn du
Chuyến hải hành lần cuối
Ra khơi an bình vĩnh viễn
Như mùa Xuân vĩnh cửu chờ đón bạn chốn trùng khơi!
Vĩnh biệt bạn Đặng Công Thành
NTTanh
010216