Châu Phúc Yên
Blacktown - Australia
Điện thư: pyhchau@optusnet.com.au

Chỉ còn vài ngày nữa là tôi phải rời tiểu bang Victoria để về lại New South Wales, may thay đã bắt liên lạc được với Nguyễn Chánh Tâm và hai khứa lão đã hẹn gặp nhau ở Springvale (cách chỗ tôi ở kkoảng 75km, cách nhà NCT khoảng 50km) để nhẩm xà, uổng cà phê. Tâm sau mấy năm học Đông Y, đang hành nghề châm cứu ở Melbourne (part time).
...........( Hình ảnh và tường trình: CPYên )
20 Úc Châu gặp gở HC2 Mai Nho từ VN qua thăm bạn.
...........( Hình ảnh: CPYên )
Nhân dịp HC2 Lê văn Trừ và phu nhân qua Anh quốc thăm con vào đầu tháng 8, các HC2 vùng Sydney, Australia tổ chức buổi tiệc tiễn đưa tại nhà hàng ngày 24 tháng 07 năm 2011. Sau đó anh em về nhà HC2 Đặng ngọc Khảm để bàn thảo về chương trình họp mặt HC2 Úc châu kỳ 2 vào tháng 1 năm 2012.
...........( Hình ảnh: CPYên )