Cố HC2 Bùi Trịnh Tường đã bỏ mình trên biển cả trong chuyến vượt biên tại cửa Đại cùng với Thiên Xứng 2 Cao Xuân Vũ vào thời điểm 1978 -1980.Chuyện vượt biên và cái chết của HC2 BTTường