World Cup 2018 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  

Kết Quả Dự Đoán WC2018
( Tu chỉnh mới nhất: 09 tháng 08 năm 2018 )


Số thứ tự Tên họ Trận Chung kết Đúng + / Sai - Trận Vô địch Đúng + / Sai - Final Đóng góp
01 Ngô M. Hiếu France & England -10 France +14 +4
02 Trần D. Tín France & Sweden -10 France +14 +4
03 Lê V. Châu Belgium & Sweden -10 Belgium -10 -20 +20
04 Nguyễn V. Chín France & Croatia +100 France +14 +114
05 Nguyễn V. Vang France & Sweden -10 France +14 +4
06 Chu V. Chương Belgium & Croatia -10 Belgium -10 -20 +20
07 Nguyễn V. Hùng Brazil & Croatia -10 Brazil -10 -20 +20
08 Dương T. Tùng Uruguay & England -10 Uruguay -10 -20 +20
09 Huỳnh M. Quang Brazil & Croatia -10 Brazil -10 -20
10 Mai K. Phụng .. .. France +14 +14
11 Ngô B. Nhẩn Brazil & England -10 Brazil -10 -20 +20
12 Phạm V. Hùng Belgium & Croatia -10 Belgium -10 -20

( Trang Hải Trình )