Ðược tin vui Anh Chị Tô Phước Hồng sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Út Nữ là Cháu:

Tô Phước Rosemary
sánh duyên cùng Cậu:
Lữ Văn Huy

Hôn lể sẽ cử hành tại Tư Gia vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 12, năm 2010.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Hồng.
Mến Chúc Tân Lang và Tân Giai Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.