Ðược tin vui Anh Chị Tôn Thất Thái sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là Cháu:
Joseph Tôn Thất Jimmy
sánh duyên cùng Cô:
Matta Nguyễn Thị Thanh Yên


Hôn lễ sẽ cử hành tại Thánh Ðường Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang ,
Houston, Texas vào lúc 1:30 giờ chiều ngày thứ Bảy 06 tháng 09 năm 2008 ( Nhằm ngày 07 tháng 08 năm Mậu Tý ).

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Thái.
Mến Chúc Tân Lang và Tân Giai Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT