Ðược tin vui Anh Chị Tôn Thất Thái sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Trưởng Nử là:
Tôn Nữ Ngọc Thúy
sánh duyên cùng Cậu:
Ðặng Hoàng Anh
Hôn lễ sẽ cử hành tại Thánh Ðường Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang ,
Houston, Texas vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy, 11 tháng 10, năm 2003.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Thái.
Mến Chúc Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc.