( Hình Ảnh: TPHồng )
Ðược tin vui Anh Chị Tôn Thất Thái báo tin Trưởng Nữ là Cháu:
Julie Thủy Tôn Nữ
đã Tốt Nghiệp Doctor of Pharmacy ngày 23 tháng 05 năm 2003 tại Texas.
Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp xin chung vui cùng Anh Chị Thái.
Mến chúc cháu Julie Thủy thật nhiều May Mắn trên đường Sự Nghiệp.