Ðược tin vui Anh Chị Tô Phước Hồng sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là Cháu:

Tô Phước Nguyễn
sánh duyên cùng Cô:
Huỳnh Phương Khánh Đông

Hôn lể sẽ cử hành tại Tư Gia vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 11, năm 2007, nhằm ngày 10 tháng 10 năm Đinh Hợi.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Hồng.
Mến Chúc Tân Lang và Tân Giai Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.