Ðược tin vui Anh Chị Tô Phước Hồng sẽ làm Lễ Kỷ Niệm 25 năm Thành Hôn vào ngày 16 tháng 10 năm 1999 tại Houston, Texas.
Lễ Kỷ Niệm sẽ được tổ chức theo truyền thống Hải Quân.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Hồng và Thân Chúc con thuyền:
Hồng & Chánh
mãi mãi thuận buồm xuôi gió.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQ/HQNT