Ðược tin vui Anh Chị Hoàng Kim Công sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Thứ Nử là Cháu:
Maria Hoàng Trần Tracy
sánh duyên cùng Cậu:
Giuse Nguyễn Quí Nam
Hôn lễ sẽ được cử hành lúc 2:30 giờ chiều ngày 23 tháng 05 năm 2009 tại Thánh Đường Prince of Peace, Houston, Texas.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Công.
Mến chúc Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.