( Trang nhà Joseph Hòa và Normina CP Leonardo )


Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn văn Vang báo tin Lễ Thành Hôn cho Thứ Nam:
Joseph Hòa Hải Nguyễn
sánh duyên cùng Cô:
Normina Christine Palao Leonardo
Hôn Lễ sẽ được cử hành vào 02 giờ 30 chiều ngày thứ Bảy, 18 tháng 12 năm 2004 tại Cathedral Basilica of St. Joseph, San Jose, California.
Gia Ðình ÐNHC rất hân hoan chung vui cùng Anh Chị Vang.
Mến chúc hai cháu Joseph Hòa và Normina Leonardo trăm năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT