Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Văn Vang báo tin Trưởng Nam là cháu:
Nguyễn Hải Châu
sánh duyên cùng Cô:
Nguyễn Thanh Trúc
Hôn lể sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng 8 năm 1998.

Ðệ Nhị Hổ Cáp xin chung vui cùng Anh Chị Vang.
Mến chúc hai cháu Hải Châu và Thanh Trúc Trăm Năm Hạnh Phúc và thật nhiều May Mắn trên đường Sự Nghiệp.

Ðàng trai đi rước dâu Hinh Lưu Niệm Hải Hồ Cô dâu, Chú rể và Bố Mẹ  Tân Lang và Tân Giai Nhân  HocapII Tiêu Q. Ðức và Huỳnh V. Tài chia vui với 2 họ HCII Huỳnh M. Quang và gia đình Hai Họ