( Hình ảnh: DXPhong )
Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn văn Vang báo tin Lễ Thành Hôn cho Thứ Nam:
John Đông Nguyễn
sánh duyên cùng Cô:
Edith En-Tien Wu
Hôn Lễ sẽ được cử hành vào 03 giờ chiều ngày thứ Bảy, 03 tháng 07 năm 2004 tại Stanford Memorial Church thuộc Stanford University, Palo Alto, California.

Gia Ðình ÐNHC rất hân hoan chung vui cùng Anh Chị Vang.
Mến chúc hai cháu John Đông và Edith En-Tien trăm năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT