Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Thế Trạch báo tin Lễ Thành Hôn cho Thứ Nam là Cháu:
Nguyễn Vinh Thomas Robert
sánh duyên cùng Cô:
Huỳnh Ngân Sue
Hôn lễ sẽ cử hành tại Thánh Ðường Ðức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể , Houston, Texas vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Bảy, 10 tháng 05 năm 2003 .

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Trạch.
Mến chúc hai cháu Nguyễn Vinh & Huỳnh Ngân Trăm Năm Hạnh Phúc.