Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Thế Trạch báo tin Lễ Vu Quy cho Thứ Nử là Cháu:
Nguyễn Lynn Nina
sánh duyên cùng Cậu:
Nguyễn Nhất Anh Khanh
Hôn lễ sẽ cử hành tại Thánh Ðường Ðức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể , Houston, Texas vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Bảy, 22 tháng 02 năm 2003 .

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Trạch.
Mến chúc hai cháu Lynn Nina & Anh Khanh Trăm Năm Hạnh Phúc.