Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Thế Trạch báo tin Lễ Vu Quy cho Trưởng Nử là Cháu:
Nguyễn Thị Phương Thy
sánh duyên cùng Cậu:
Nguyễn Nhất Anh Vũ
Hôn lễ sẽ cử hành tại Thánh Ðường Ðức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể , Houston, Texas vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Bảy, 24 tháng 11 năm 2001 .
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Trạch.
Mến chúc hai cháu Phương Thy & Anh Vũ Trăm Năm Hạnh Phúc.

( Hình ảnh: LNQuang )