Ðược tin vui Anh Chị Ngô Ngọc Luật sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Thứ Nam là cháu
Dominic Ngô Khánh Long
sánh duyên cùng Cô:
Teresa Lê Mỹ Phượng
Hôn Lễ sẽ được cử hành tại Thánh Ðường Saint Patrick Proto, San Jose, California lúc 12 giờ trưa ngày 25 tháng 10 năm 2008, nhằm ngày 27 tháng 09 năm Mậu Tý.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Luật.
Mến chúc hai cháu Khánh LongMỹ Phượng Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT