Ðược tin vui Anh Chị Ngô Ngọc Luật sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Thứ Nử là cháu
Ngô Thị Thùy Lynh
sánh duyên cùng Cậu:
Nguyễn Trung Thức
Trưởng Nam Ông Bà Nguyễn Trung Tỉnh.
Hôn Lễ sẽ được cử hành tại Thánh Ðường Saint Patrick, San Jose, California lúc 2:30 chiều ngày 06 tháng 01, năm 2001.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Luật.
Mến chúc hai cháu Thùy LynhTrung Thức Trăm Năm Hạnh Phúc Sắc Cầm Hòa Hợp.